Правила бонусної програми лояльності «F’91»

Дані Правила визначають офіційні умови участі в бонусній програмі лояльності «F’91» та обсяг прав і обов’язків Організатора та Учасника програми.

1.     Основні терміни та визначення

1.1.  «Організатор програми» - юридична особа, яка організувала програму та володіє винятковими правами на управління та розвиток програми, а також її уповноважені представники. Організатором програми є ТОВ «ТОРГОВА МЕРЕЖА «АРБЕР».

1.2.  «Програма» - бонусна програма лояльності «F’91», яка є комплексом дій і заходів, що надають Учаснику можливість отримувати та використовувати бонуси при здійсненні покупок на умовах, передбачених програмою. Програма діє у мережі магазинів F’91, перелік яких визначається та може змінюватись Організатором програми.

1.3.  «Учасник програми»/«Учасник» – фізична особа, яка досягла 18 років, постійно проживає на території України та надала свою згоду на участь у програмі шляхом заповнення та підписання анкети (в тому числі онлайн), погоджується з Правилами програми, немає будь-яких обмежень щодо такої участі та володіє Бонусною карткою.

1.4.  «Бонусна картка» / «картка» - неплатіжна пластикова картка, випущена Організатором програми, що надається Учаснику на умовах, передбачених програмою та має унікальний  у рамках програми номер, що дозволяє ідентифікувати Учасника для участі у програмі.

1.5.  «Анкета» - реєстраційна форма, окремий документ, частина документа або електронний формуляр, який пропонується для заповнення особі Організатором  (зокрема з використанням веб-сторінки Програми та мобільного додатку), у результаті заповнення і надсилання якого особа дає свою згоду на участь у Програмі відповідно до встановлених правил, а також дає змогу передавати і обробляти надані персональні дані і іншу інформацію в межах Програми та відповідно до чинного законодавства про захист персональних даних. Заповнена особою і отримана Організатором Анкета є підтвердженням бажання особи стати Учасником програми, та згоди Учасника з Правилами програми, а також згоди на зберігання, обробку будь-якими способами та використання Організатором програми персональних даних Учасника, що знаходяться в анкеті.

1.6.  «Оформлення анкети» - це цілеспрямовані дії, фізичної особи пов’язані з наданням особистої інформації (своїх персональних даних) шляхом заповненням Анкети та її власноручного підписання, з метою стати Учасником програми. В разі оформлення Анкети в електронному вигляді підписання здійснюється способом передбаченим Організатором програми.

1.7.  «Рахунок Учасника» - сукупність даних в обліковій системі Організатора програми, що містить інформацію про Учасника програми та інформацію про отримані і використані Учасником бонуси.

1.8.  «Бонус» - умовна одиниця виміру у програмі, що нараховується на рахунок Учасника та може бути використана Учасником при здійсненні покупок на умовах, передбачених програмою.

 

2.     Правила участі та реєстрації в програмі

2.1.  Учасником програми можна стати, заповнивши анкету, в порядку (будь-яким способом, в тому числі онлайн), передбаченому Правилами програми та отримавши пластикову картку.

2.2.  Бонусна картка (картка лояльності) є власністю Організатора програми та надається Учаснику на період проведення програми.

2.3.  Учасник програми має право зареєструвати для себе тільки одну бонусну картку. У разі, якщо учасник має декілька карток, Організатор програми залишає за собою право перерахувати бонуси, які були отримані з цих карток, на одну бонусну картку Учасника програми.

2.4.  Після оформлення Анкети, на прохання фізичної особи, Організатор програми та/або його уповноважені представники видають йому Бонусну картку. Анкета має містити достовірні дані. Анкета вважається недійсною та не може бути зареєстрована у Програмі, якщо вона не містить підпису Учасника програми.

2.5.  Учасник програми має право використовувати бонуси при здійсненні покупок у мережі магазинів F’91 лише у випадку оформлення анкети та після обробки анкети Учасника програми Організатором програми. Обробка анкети здійснюється протягом 15 календарних днів після її оформлення Учасником та надання Організатору програми.

2.6.  З моменту оформлення анкети будь-яким чином ( в тому числі онлайн), Учасник підтверджує, що він ознайомився і погодився з Правилами участі в програмі та змінами, що можуть бути внесені Організатором програми в майбутньому, та  зобов'язується їх виконувати.

2.7.  У випадку втрати, викрадення, пошкодження Бонусної картки, Учаснику необхідно зателефонувати на гарячу лінію Організатора програми за телефоном 0800212214. Блокування картки можливе тільки за умови, якщо Учасник знає номер картки та/або прізвище, ім’я, по-батькові та інші персональні дані, що були вказані Учасником при оформленні анкети для прийняття участі в програмі. Після блокування картки Учасник має звернутися з номером заблокованої картки в будь-який магазин, де діє програма, з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу, який містить фотографію для заміни Бонусної картки. Перенесення бонусів з попередньої Бонусної картки на нову здійснюється автоматично після ідентифікації Учасника програми.

2.8.  Організатор програми залишає за собою право призупинити або припинити участь у програмі будь-якого Учасника програми без попереднього повідомлення шляхом вилучення картки, блокування картки та рахунку Учасника, анулювання накопичених бонусів у випадках, якщо Учасник:

4.   порушує Правила програми та/або інші угоди між Учасником і Організатором програми;

5.   надає Організатору програми недостовірні відомості або інформацію, чим вводить в оману Організатора програми;

6.   здійснює шахрайські та/або недобросовісні дії з Бонусною карткою та/або балансом бонусів на ній.

Наявність шахрайських та/або недобросовісних дій може бути визначено одноосібно Організатором програми та не підлягає  оскарженню.

2.9.  Організатор програми не несе відповідальності за несанкціоноване використання Бонусної картки Учасника третіми особами.

2.10.       При здійсненні покупок з використанням Бонусної картки у чеку не надається знижка, що передбачена будь-якими іншими картками виданими не Організатором програми та/або виданими іншому Учаснику програми.

2.11.       Учасник може ознайомитися з Правилами Бонусної програми на сайті Організатора – www.f91.com.ua.

 

3.     Правила нарахування бонусів

3.1.  Учасник програми при здійсненні покупок накопичує бонуси, які згодом можуть бути використані відповідно до Правил програми.

3.2.  Нарахування бонусів здійснюється виключно за власні покупки Учасника програми, в тому числі і за купівлю подарункових сертифікатів, за умови обов’язкового надання Учасником власної Бонусної картки до моменту здійснення розрахунку за покупки на касі магазину F’91.

На рахунок Учасника зараховується бонус у розмірі 5% від суми покупки у магазинах, де діє програма лояльності F’91, після врахування всіх знижок у мережі мегасторів F’91.

3.3.  При розрахунку на касі подарунковим сертифікатом якщо сума чеку перевищує його номінал - бонуси нараховуються на різницю сплачену грошовим еквівалентом.

3.4.  Документом, що підтверджує нарахування бонусу на рахунок Учасника, є оригінал касового чеку з інформацією про нарахований бонус і Бонусна картка, яка була використана під час купівлі товару за вказаним касовим чеком.

3.5.   При розрахунку бонусів за покупку здійснюється округлення копійок у бонусах відповідно до стандартних математичних правил.

3.6.  Бонуси накопичуються відразу, впродовж всього періоду проведення програми, але стають доступними через 14 календарних днів з моменту покупки товару.

3.7.  Термін дії бонусу становить 1 (один) календарний рік з дати останньої покупки Учасника програми. У випадку, якщо протягом 1 календарного року, з дати зарахування бонусу, Учасник не здійснив жодної покупки товару в мережі мегасторів F’91, зарахований бонус анулюється і не підлягають подальшому використанню та/або відновленню.

3.8.  Бонуси не нараховуються на частину чеку, що сплачена бонусом.

3.9.  Організатор залишає за собою право змінювати умови нарахування бонусів та перелік товарів, при купівлі яких бонуси не нараховуються.

3.10.                  Організатор має право в односторонньому порядку списувати з рахунку Учасника програми бонуси, зараховані помилково, пов’язані з покупкою, що була скасована, у випадку повернення товару, а також у разі виявлення шахрайства та/або недобросовісних дій з карткою та/або балансом бонусів.

3.11.       У випадку повернення Учасником придбаного ним товару, сума бонусів на рахунку Учасника зменшується на суму бонусів, що були нараховані при придбанні такого товару.

3.12.       Бонуси зараховуються на рахунок Учасника програми за умови, якщо для цього у магазині є всі необхідні технічні та/або інші можливості: присутній інтернет зв’язок, електроенергія, справно працює програмне забезпечення. У випадку, якщо відсутні необхідні технічні та/або інші можливості для нарахування бонусів, бонуси будуть зараховані на рахунок Учасника програми після відновлення необхідних можливостей.

 

4.     Правила використання бонусів

4.1.  Учасник програми має право використовувати бонуси, накопичені на його рахунку Учасника, як знижку при купівлі товарів у мережі мегасторів F’91, в яких діє програма. Бонусами можливо сплатити до 50% від загального розміру вартості покупок в одному чеку.

4.2.  Якщо вартість товару у чеку перевищує  кількість доступних бонусів на Бонусній картці Учасника, то Учасник повинен доплатити різницю вартості товару грошовими коштами в готівковій чи безготівковій формі.

4.3.  Бонуси використовуються лише для оплати товару ТМ F’91, в тому числі і подарункових сертифікатів.

4.4.  Використання бонусів здійснюється виключно за умови надання Учасником власної Бонусної картки під час розрахунку за покупки на касі.

4.5.   Використання бонусів здійснюється за наступною формулою:

1 бонус = 1 гривня.

4.6.  Використання бонусів можливо тільки у випадку, якщо Учасник програми заповнив всі обов’язкові поля анкети відмічені «*», тобто зареєструвався в програмі лояльності.

4.7.  Учасник програми при купівлі товарів може використати тільки доступні для використання бонуси. Бонус стає доступним для використання через 14 календарних днів з дати його нарахування на рахунок Учасника за покупки здійснені в магазинах роздрібного продажу у мережі магазинів F’91.

4.8.  Сума бонусів, яка може бути використана в одному чеку, визначається Учасником програми в залежності від кількості доступних для використання бонусів на рахунку Учасника.

4.9.  Кожен бонус може бути використаний лише один раз.

4.10.       Організатор залишає за собою право змінювати умови використання бонусів та перелік товарів, при купівлі яких Учасник не може використати накопичені бонуси.

4.11.       Бонуси не мають готівкового вираження та не дають права на одержання їх у грошовому еквіваленті.

4.12.       Бонуси, що нараховані на рахунок Учасника, не можуть бути продані, передані або відступлені іншій особі чи використані іншим чином, окрім як у порядку, передбаченому Правилами програми.

4.13.       У випадку повернення Учасником придбаного ним товару, сума  бонусів, що були використані при купівлі товару, повертається на рахунок Учасника.

4.14.       Учасник програми має можливість перевірити суму накопичених на рахунку Учасника бонусів та термін їх дії, в мобільному додатку, особистому кабінеті, та  зателефонувавши на номер Гарячої лінії  0800212214 та назвавши номер картки та/або прізвище, ім’я, по-батькові та інші персональні дані, що надавались Учасником під час оформлення анкети для прийняття участі в програмі.

4.15.       Учасник програми може оплачувати товари бонусами наступним чином:

-      Бонусною карткою (пластиковою) при наявності;

-      В разі відсутності картки, за номером телефону (касир вводить код, відправлений на підтверджений номер телефона Учасника програми)

 

5.     Привілеї та участь в акціях

5.1.      В рамках програми Учасник має можливість отримувати додаткові бонуси, беручи участь у спеціальних пропозиціях та/або акціях, які пропонує Організатор програми на умовах, визначених Організатором.

5.2.      Правила нарахування та розмір додаткових бонусів Організатор регламентує в умовах спеціальних пропозицій та/або акцій.

5.3.      Нарахування додаткових бонусів здійснюється виключно у випадку виконання умов спеціальної пропозиції та/або акції і надання Учасником власної Бонусної картки до моменту здійснення розрахунку за покупки на касі.

 

6.     Інші умови

6.1.  Організатор програми на свій розсуд має право вносити будь-які зміни в діючі Правила програми в будь-який час, попередньо повідомивши Учасника програми про внесення таких змін не пізніше ніж за 7 календарних днів до набрання їх чинності, шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Організатора.

6.2.  Організатор залишає за собою право призупинити або припинити програму в будь-який час, повідомивши про це Учасників програми за 1 календарний місяць, шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Організатора, що визначений в п. 2.11 даних правил.

6.3.  Повідомлення вважається направленим Учасникові, якщо воно було розміщене на сайті Організатора, що визначений в п. 2.11 даних правил.

6.4.  Організатор залишає за собою право відмовити будь-кому в участі у програмі за своїм розсудом, без будь-яких негативних наслідків для себе, а також залишає за собою право приймати рішення щодо всіх спірних питань, пов’язаних з програмою.

6.5.  Учасник програми своїм підписом, залишеним в анкеті або електронною згодою, яка може реалізовуватись шляхом авторизації на веб-сайті, підтверджує, що він/вона ознайомлений та згодний з Правилами програми та надає добровільну згоду на обробку будь-якими способами своїх персональних даних, а саме включення до баз даних, зокрема  передання, в тому числі транскордонне, своїх персональних даних ТОВ «ТОРГОВА МЕРЕЖА «АРБЕР» та іншим третім особам з метою систематизації, включення їх до баз даних, надсилання інформації рекламного та/або нерекламного характеру та/або будь-яких інших цілей, що не суперечать чинному законодавству України.

Своїм підписом Учасник програми підтверджує, що ознайомлений з правами, які стосуються персональних даних, а також підтверджує, що ТОВ «ТОРГОВА МЕРЕЖА «АРБЕР» та інші треті особи звільнені від зобов’язання направляти на адресу Учасника письмове повідомлення про права, мету збору даних і осіб, яким передаються персональні дані. Також Учасник програми підтверджує, що в майбутньому не буде мати ніяких претензій до вищевказаних осіб щодо використання свої персональних даних, зазначених в анкеті, з вищевикладеною метою.

ПОЛІТИКА

Цей сайт використовує політику coikies, самостійно або інших сайтів , для розсилки цільової реклами. Якщо ви хочете дізнатися більше або відмовитися від усіх або деяких coikies натисніть, натисніть тут. Продовжуючи переглядати сайт , ви погоджуєтеся на використання нами cookies.